Mandatory Softskill by Karirlab

Agenda Mandatory Softskill kerjasama antara FEB & Karirlab untuk menunjang dan mengasah softskill mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja